Generalforsamling 21/3-2015

 

Indkaldelse til generalforsamling (også varslet pr. mail til medlemmerne d. 26.2.2015).
 
Årets generalforsamling afholdes på Brøns Kro, (hovedvejen 7, Brøns, 6780 Skærbæk)
Lørdag d. 21.3. kl. 10 - 12.
Efter generalforsamlingen er der mulighed for at bestille dagens ret.
Pris pr. pers. for dagens ret (kalvesteg m. tilbehør) inkl. kaffe/te under generalforsamlingen er 100,- Kr. + drikkevarer. 
 
Program for dagen:
 
10:00 - 11:00           Generalforsamling ifølge vedtægter.(strækker sig måske til lidt efter 11.00)
 
11.15 - 12.00           Oplæg ved Dyrlæge Gitte Baunsæk om hestens benproblemer, fokus på muk og skab hos jyder.
 
12:00 – ca. 13:00    Fællesspisning. (Husk at bestille ved tilmelding)
(der tages forbehold for mindre ændringer i tiderne)
 
Dagsorden:
1.Valg af ordstyrer
2.Valg af 2 stemmetæller
3.Valg af protokolfører
4.Formands beretning ved Henrik Jessen
5.Regnskab ved Ejno Jeggesen
6.Indkomne forslag 
7.Valg til bestyrelsen: På valg er: Beinta Dam og Ejno Jeggesen
                        (sidstnævnte modtager ikke genvalg)  
8.Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant: På valg er:
9.Fastsættelse af kontingent: (Bestyrelsen foreslår uændret – 100,00 kr. pr. person)
10.                  Eventuelt.
 
Kun medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret på generalforsamlingen. 
Kontingent på 100 kr. skal fra i år indbetales ved bank overførsel til konto nr: 8061 – 1021611 (husk at angive navn ved overførsel). 
Eller senest kontant ved indgang til generalforsamlingen.