Generalforsamling 12/3-2016

 

Indbydelse til ordinær generalforsamling

Lørdag d. 12. marts 2016 kl. 10:00 på

”Brøns kro”, hovedvejen 7, Brøns, 6780 Skærbæk  

 

Program:

10:00 Velkomst v. Formanden Henrik Jessen.                                                                

10:05 Indlæg: Heste dyrlæge Charlotte Jessen fortæller om Muk/skab samt giftige planter

11:00 Generalforsamling.

12:00 Fællesspisning.

(Der tages forbehold for mindre ændringer i programmet)

 

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer.

2. Valg af 2 stemmetællere.

3. Valg af protokolfører

4. Formands beretning ved Henrik Jessen.

5. Regnskab ved Bente Krog.

6. Valg til bestyrelsen:

På valg er

     -Henrik Jessen

     -Peter Rosendal

     -Bente Krog

7.Vedtægtsændringer

8.Indkomne forslag. 

9.Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant:

På valg er: 

     – Inge Jeggesen og Peter Huss 

10. Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslår uændret – 100,00 kr. pr. person.

11. Eventuelt.

                     

  • Forslag bedes fremsendt skriftligt til Henrik Jessen, Lillebjegvej 1a, 6534 Agerskov, senest d. 7/3-2012.
  • Tilmelding til generalforsamling sker til Henrik Jessen, på mail henrik_jessen@hotmail.com eller tlf/sms: 61366060. Tilmelding senest 7/3. Middagsmad kan købes for i alt 100 kr. Dette bestilles ved tilmeldingen og betales på dagen.  Øvrige drikkevare kan købes særskilt.  
  • Kontingent, 100kr pr mand, betales kontant eller til konto nr 8061 – 1021611.