Bestyrelsen foreslår at generalforsamlingen aflyses i år.
 
Pga den ekstrordinære situation omkring covid-19.
Regnskab og beretning sendes ud, kontingent fortsætter uændret og alle valg udskydes til næste år.
Er medlemmer IKKE enige skal de kontakte formanden inden for 7 dage pr.9/6-20 
Vi følger flertallets beslutning.
 
Henrik